Разредне старешине

ГОДИНА ГИМНАЗИЈА ЕКОНОМСКИ СМЕР ТРГОВАЧКИ СМЕР
I Јелена Михајловић Војислава Шкулетић Милица Алексић
II Драган Савин Оливера Томас Душан Дражић
III Јован Ћиковић Зоран Јурјевић Милан Уљаревић
IV Гордана Деретић Марија Ковачевић

ЗАПОСЛЕНИ

Име Занимање
1 Најдан Стојичић директор
2 Марија Гајинов педагог
3 Петар Стојаковић секретар
4 Душица Шуковић Марјановић професор српског језика и књижевности
5 Марија Ковачевић професор српског језика и књижевности
6 Драган Савин професор енглеског језика
7 Тамара Баста професор руског језика
8 Александар Баста професор руског језика
9 Јован Ћиковић професор математике
10 Златко Јелисавац професор филозофије
11 Гордана Деретић професор социологије
12 Атила Видач професор физике
13 Милица Алексић професор хемије
14 Јелена Михајловић професор биологије
15 Данијел Томић професор историје
16 Слађана Иванић професор географије
17 Миленко Вујовић професор физичког васпитања
18 Бранислав Мишић професор музичке и ликовне културе- сликар
19 Љиљана Цветковић професор информатике
20 Миланка Шуковић професор економске групе предмета
21 Душан Дражић професор економске групе предмета
22 Оливера Томас професор економске групе предмета
23 Милан Уљаревић професор економске групе предмета
24 Зоран Јурјевић професор економске групе предмета
25 Војислава Шкулетић професор економске групе предмета
26 Миливој Јовишевић професор математике
27 Хелена Вујановић професор физичког васпитања
28 Маринко Марјановић професор физичког васпитања
29 Константин Коматовић вероучитељ
30 Ана Павловић професор енглеског језика
31 Љубица Кајтез професор историје
32 Jелена Лучић шеф рачуноводства
33 Јелена Деретић организатор културних активности
34 Милена Јованов спремач
35 Славољуб Вребац спремач
36 Катица Вујић спремач

КОЛЕКТИВ 2012/13.