Разредне старешине

ГОДИНА ГИМНАЗИЈА ЕКОНОМСКИ СМЕР ТРГОВАЧКИ СМЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
I - Душица Шуковић Марјановић Ивана Барачков Гордана Деретић
II - Љиљана Цветковић Зоран Јурјевић Драган Савин
III - Весна Рис Жељана Узелац -
IV Јован Ћиковић Милош Сирар - -

ЗАПОСЛЕНИ

Име Занимање
1 Марија Гајинов директор
2 Дејана Матин педагог
3 Сава Обрадовић педагог
4 Петар Стојаковић секретар
5 Jелена Лучић шеф рачуноводства
6 Јелена Деретић административни радник
7 Милош Сирар професор српског језика и књижевности
8 Ана Маринков професор српског језика и књижевности
9 Душица Шуковић Марјановић професор српског језика и књижевности
10 Драган Савин професор енглеског језика
11 Александар Баста професор руског језика
12 Јован Ћиковић професор математике
13 Златко Јелисавац професор филозофије
14 Гордана Деретић професор социологије
15 Атила Видач професор физике
16 Милица Алексић професор хемије
17 Данијела Литричин Симић професор биологије
18 Данијел Томић професор историје
19 Слађана Иванић професор географије
20 Миленко Вујовић професор физичког васпитања
21 Бранислав Мишић професор музичке и ликовне културе- сликар
22 Љиљана Цветковић професор информатике
23 Миланка Шуковић професор економске групе предмета
24 Жељана Узелац професор економске групе предмета
25 Весна Рис професор економске групе предмета
26 Зоран Јурјевић професор економске групе предмета
27 Војислава Шкулетић Буквић професор економске групе предмета
28 Наташа Вучковац професор економске групе предмета
29 Хелена Вујановић професор физичког васпитања
30 Маринко Марјановић професор физичког васпитања
31 Ивана Барачков професор економске групе предмета
32 Костантин Коматовић вероучитељ
33 Љубица Кајтез професор историје
34 Милена Рудан професор енглеског језика
35 Зоран Ковачевић професор историје
36 Жарко Јованов спремач
37 Слађана Врбљанац спремач
38 Катица Вујић спремач
39 Марија Глишин спремач
40 Бранислав Тошков професор електротехнике
41 Јелена Протић професор биологије

КОЛЕКТИВ